Financiën helder en op orde

  • update:  
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
De 50.000+ treasurers bijeenkomst vond op 20 november 2014 in De Cacaofabriek in Helmond plaats. Tijdens de dag werd aan de hand van actuele thema's gediscussieerd over mogelijke gevolgen voor de (treasury van) gemeenten.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Fleur Elderhorst, hoofd BNG Advies, en Jan Sanders, gemeente Eindhoven, belichtten hoe de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad kan worden vergroot. Daarnaast gingen zij met de treasurers in gesprek over het voorstel van commissie Depla inzake kengetallen en de voorgestelde wijzigingen BBV. Hierdoor wordt onder meer zichtbaar dat schulden toenemen, als voor nieuwe investeringen moet worden geleend. De gedachten bij het sturen met kengetallen is dat het de discussie over wat doen we wel (zelf) en wat niet, scherper wordt gevoerd. De effecten van investerings- en beleidsvoorstellen op de financiële positie van gemeenten worden dan meerjarig in beeld gebracht. Het hebben van een sluitende begroting alleen is niet meer voldoende.

Hierbij is een aantal randvoorwaarden te noemen. De belangrijkste zijn: de financiële kennis bij de raadsleden moet op peil zijn* en de kengetallen op zich zelf 'zeggen' niets. De context moet hierbij altijd in ogenschouw genomen worden. De discussie over wat doen we wanneer en wat is het maatschappelijke en financiële effect is waardevoller dan de uitkomst van een kengetal sec. Het is daarbij van belang dat de brug wordt geslagen tussen cijfers en emoties.

*De begroting is een belangrijk maar vaak wel lastig te doorgronden document. Om goede inhoudelijke discussies te kunnen voeren, heeft gemeente Eindhoven een leidraad voor raadsleden opgesteld: "Financiën helder en op orde" (zie downloads). Hierin is tevens uitgelegd hoe Eindhoven stuurt met kengetallen en welke uitgangspunten Eindhoven hierbij hanteert. Dit kan een inspiratiebron zijn voor andere gemeenten.

Trefwoorden: Tags: Dialoog
 

 Content Query