Betalingen aan DNB-rekeningnummers (6001)

Betalingen ten gunste van DNB rekeningen, waarvan de rekening begint met de cijfers 6001 en waar geen BIC van de ontvangende bank in de opdracht is meegegeven, zullen vanaf 6 januari 2016 uitvallen en kunnen daardoor niet meer worden verwerkt.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

FLOR IBAN zonder BIC

BNG Bank ontvangt regelmatig betaalopdrachten van klanten ten gunste van een FLOR IBAN bij de DNB. Wij willen u erop wijzen dat deze FLOR IBANs uitsluitend bedoeld zijn voor interbancair verkeer. Verwerking van klantverkeer leidt regelmatig tot terugboekingen door DNB. Wij willen u dan ook dringend verzoeken om altijd te betalen ten gunste van een door de ontvangende bank uitgegeven IBAN.

Tijdelijke workaround

Indien nog geen eigen IBAN van de ontvangende bank bekend is, zorg dan altijd dat bij het gebruik van de FLOR IBAN van DNB ook de BIC van de ontvangende bank in de spoedopdracht wordt meegegeven. Deze methode wordt vooralsnog gedoogd.

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query