Controleren van gegevens van Lokale Applicatiebeheerders

  • update:  
  •  
BNG Bank vervangt vanaf september van dit jaar de KPN smartcard door een offline token. Dit nieuwe token, genaamd 'digipass', geeft toegang tot onze beveiligde digitale kanalen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Met de digipass kunt u veilig en werkplekonafhankelijk bankieren, gebruikmakend van de meest gangbare browsers. De huidige smartcard met een lokale 'plug-in' sluit niet meer goed aan bij de eisen en wensen die veel klanten en browserleveranciers vandaag de dag stellen.

Alle actieve gebruikers met een smartcard ontvangen van BNG Bank een nieuwe digipass en een initiële pincode. Wij verzenden deze digipassen naar de Lokale Applicatiebeheerder (eerste aanspreekpunt) met het verzoek deze gegevens persoonlijk te verstrekken aan de juiste personen binnen uw organisatie.

Deze personen kunnen vervolgens zelf de digipass activeren in BNG Betalingsverkeer met hun huidige smartcard. Na activatie kunnen ze de digipass direct gebruiken en werkt de smartcard niet meer.

Mail met verzoek om gegevens te controleren

Iedere bij BNG Bank geregistreerde Lokale Applicatiebeheerder ontving op vrijdag 10 juni 2016 een mail met het verzoek te controleren of de gegevens  juist zijn. Een tweede verzoek is zorg te dragen dat gebruikers inactief worden gemaakt in BNG Gebruikersbeheer indien ze geen actieve rol meer spelen in het betalingsverkeer proces. BNG Bank zal dan alleen nog aan actieve gebruikers een digipass verstrekken.

Trefwoorden: Tags: Betalingsverkeer
 

 Content Query