Kennen SEPA-batches ook een controlegetal?

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De Europese/Nederlandse SEPA standaard kent geen controle getal als voorheen de som rekeningnummers. Als alternatief berekent BNG Betalingsverkeer bij elk ingelezen SEPA-bestand (betalen en incasso) een SHA1 controlegetal van 40 tekens. De waarde wordt berekend over het gehele ingelezen bestand. Indien uw financieel systeem geschikt is dit controlegetal te berekenen en op de opdrachtbrief te presenteren, kunt u een vergelijking maken. Het mogelijk om tijdens de import de laatste 5 posities verplicht te laten invullen of BNG Betalingsverkeer toont u het volledige controlegetal en u vergelijkt de waarde visueel met de waarde uit uw financieel systeem.

Als de twee waarden exact gelijk zijn, kunt u er met 100% zekerheid vanuit gaan dat de batch niet is gewijzigd nadat het bestand door het financieel systeem is aangemaakt.

Trefwoorden: Tags: SEPA
 

 Content Query