Komen er nog nieuwe Europese producten aan?

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Naast het verbeteren van de bestaande producten zijn de Nederlandse banken vergevorderd met de introductie van een elektronische machtiging à la iDeal. Naar verwachting is het vanaf medio 2015 mogelijk om het machtigingsproces met uw debiteuren volledig elektronisch af te handelen. De verkregen machtiging heeft dezelfde bewijskracht als de huidige papieren machtiging.

 

Trefwoorden: Tags: SEPA
 

 Content Query