Start zakelijke SEPA incasso

  • update:  
  • Decentrale overheden
Naast de standaard SEPA incasso kent SEPA ook een speciale zakelijke variant. Vanaf 9 september kunt u bij BNG Bank ook geïncasseerd worden met de SEPA incasso zakelijk.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Wat is een zakelijke incasso?

De zakelijke incasso is geïntroduceerd met de komst van SEPA. De variant is ontstaan vanuit een behoefte van incassanten om voor zakelijke debiteuren andere voorwaarden te hanteren dan voor consumenten. Met name het stornorecht van 8 weken stuitte op ernstige bezwaren. In tegenstelling tot de standaard variant kent de zakelijke incasso dan ook geen stornorecht voor de debiteur. Om u als zakelijke debiteur te beschermen registreert u van te voren de machtiging bij BNG Bank. Bij elke incassotransactie controleren wij op de aanwezigheid van een geldige machtiging. Is deze er niet, wordt de transactie geweigerd.

Kan ik ook een standaard machtiging afgeven?

De standaard incasso is bedoeld voor consumenten en zakelijke debiteuren. De keus is aan u welk type machtiging u wenst af te geven aan uw leveranciers.

Hoe registreert u uw machtigingen?

U registreert uw machtigingen via het uniforme registratieformulier op de website van de betaalvereniging. U kunt de rechtsgeldige ondertekende formulier sturen naar het volgende adres:

BNG Bank
T.a.v. afdeling Kredietbeheer
Postbus 30305
2500 GH DEN HAAG

Trefwoorden: Tags: SEPA
 

 Content Query