Strengere controle XML-bestanden vanaf 20 november

  • update:  
  •  

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Vanwege incidentele problemen in de verwerkingsketen van SEPA opdrachten heeft de European Payments Council strengere eisen gesteld aan het gebruik van tekens in referentie- en identificatievelden van SEPA bestanden. Voor velden als de 'end-to-end ID' of een batch-referentie ('PmtInfID') dient u rekening te houden met de volgende eisen:

  • het is uitsluitend toegestaan de volgende tekens te gebruiken:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ' +

  • het is niet toegestaan om een '/' aan het begin of eind van een veld te plaatsen
  • het is niet toegestaan om '//' in een veld te plaatsen

De wijziging gaat per 20 november aanstaande in.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij onze klantenservice (klantenservice@bngbank.nl of 070 3750 555).

Trefwoorden: Tags: Betalingsverkeer
 

 Content Query