Veelgestelde vragen Gebruikersbeheer BNG Betalingsverkeer

Inhoudsopgave

Contents

No

Kan voor de procuratie per gebruiker een persoonlijke limiet worden toegekend bij het insturen van opdrachten?

Ja, deze procuratielimiet geldt dan wel voor alle rekeningen waar de gebruiker voor geautoriseerd is.

Wat moet er gedaan worden om een invoerder gebruik te kunnen laten maken van BNG Betalingsverkeer?

Elke gebruiker BNG Betalingsverkeer dient te beschikken over een smartcard en smartcardreader. Vervolgens dient elke gebruiker bij de BNG bekend te worden gemaakt voor algemene toegang BDS Online en daarnaast voor de autorisatie- en procuratiestructuur ten behoeve van BNG Betalingsverkeer.

Kan de Lokale Applicatie Beheerder ook een profiel BNG Betalingsverkeer krijgen?

Ja, indien u dit wenst kunt u een profiel toekennen aan uw LAB'er.

Moet ik twee PAF's invullen als mijn Lokale Applicatie Beheerder ook bevoegdheden heeft voor BNG Betalingsverkeer?

Nee, op de PAF waarmee u uw LAB bekend maakt bij BNG kunt u tevens ook een profiel aankruisen. Het is dus niet vereist dat u twee formulieren invult en verstuurt naar de BNG.

Kan ik een andere dienst of organisatie machtigen voor het kunnen raadplegen van onze rekeningen?

Ja, dit dient u op te geven aan de BNG via het PAF. Dit formulier vindt u onder Formulieren.

Moet ik voor elke nieuwe gebruiker nieuwe PAF's invullen?

Ja, elke nieuwe gebruiker die toegang vereist tot BNG Betalingsverkeer dient bekend te worden gemaakt aan de BNG via de PAF.

Moet ik al mijn hoofd- en nevenrekeningen via de PAF bekendmaken voor gebruik in BNG Betalingsverkeer?

Ja, indien u wenst te beschikken over uw hoofd- en nevenrekeningen in BNG Betalingsverkeer dient u deze via de PAF aan BNG bekend te maken.

Moet ik opnieuw een procuratie autorisatie formulier (PAF) insturen als ik de mail betreffende een spoedadvisering niet meer wens te ontvangen?

U kunt een mail richten aan btv.planning@bngbank.nl met het verzoek het profiel aan te passen, zodat u geen mails betreffende een spoedadvisering meer ontvangt.

Trefwoorden: Tags: BNG Betalingsverkeer
 

 Content Query