Veilig bankieren bij BNG Bank

BNG Bank doet er alles aan haar online dienstverlening zo veilig mogelijk te houden. U als gebruiker speelt daar een belangrijke rol in. Hier leest u wat u zelf kunt doen om bankieren veilig te houden.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

​Van smartcard naar digipass

De digipass van BNG Bank treedt in de plaats van de smartcard. De digipass is (net als de smartcard) een Betaalinstrument c.q. Hulpmiddel in de zin van de Voorwaarden Betaaldiensten. Voor de digipass geldt (net als voor de smartcard) de 'Zorgplicht Client bij gebruik Betaalinstrument' die staat beschreven in  art. 22 van de onverkort toepasselijke Voorwaarden Betaaldiensten. Daar waar in artikel 22.4 nog het woord smartcard staat vermeld dient u de hiervoor in de plaats tredende 'digipass' te lezen.

Houd uw persoonlijke inloggegevens geheim

Om te kunnen inloggen dient u te beschikken over een Gebruikers ID en een digipass met bijbehorende pincode. Deze pincode heeft u zelf na, ontvangst van de digipass met initiële pin, gewijzigd in een eigen code.

 • Geef gebruikers ID en pincode/logincode  niet aan anderen;
 • Schrijf of sla uw codes niet op;
 • Zorg ervoor dat uw pincode niet eenvoudig te raden is. Het is niet mogelijk zwakke pincodes te kiezen zoals "1234" of "000000";
 • Zorg ervoor dat niemand meekijkt als u uw pincode intoetst;
 • Geef nooit een pincode door per telefoon, e-mail of op een andere wijze dan BNG Bank heeft voorgeschreven.

Geef nooit uw digipass af

Uw digipass is persoonsgebonden.

 • Zorg dat uw digipass niet in handen komen van anderen;
 • Controleer regelmatig of u uw digipass nog in bezit heeft;
 • Zorg ervoor dat de digipassen niet onderling uitgewisseld worden. Check het serienummer op de achterkant, welke gekoppeld is aan uw profiel.

Beveilig uw apparatuur

Veel kwaadaardige software, zoals virussen en malware, komt binnen via linkjes in ogenschijnlijk betrouwbare e-mails, of door het bezoeken van geïnfecteerde sites. Wees alert en oplettend bij het gebruik van uw apparatuur.

 • Zorg voor een passende automatische vergrendeling die alleen door geautoriseerde medewerkers kan worden ontgrendeld;
 • Beveilig computers, telefoons en tablets die u gebruikt voor bankzaken met een toegangscode;
 • Regel goed welke rechten uw medewerkers en beheerders hebben binnen uw netwerk;
 • Zorg dat uw computernetwerk niet 'van buitenaf' kan worden overgenomen.

Beveilig uw software

Met het gebruik van de digipass bent u niet meer verplicht alleen gebruik te maken van Internet Explorer. U dient er wel voor te waken dat uw software veilig is.

 • Installeer passende antivirus, anti-malware en anti-spam software op uw apparatuur en bescherm uw netwerk met een firewall;
 • Zorg dat de geïnstalleerde software is voorzien van actuele (beveiligings)updates;
 • Verwijder software die u niet meer gebruikt;
 • Installeer geen illegale of dubieuze software.

Controleer regelmatig uw rekeningen en betalingen

BNG Betalingsverkeer levert dagelijks rekening-informatie.

 • Controleer altijd zo spoedig mogelijk uw rekeninginformatie;
 • Check alle transacties die u instuurt of bevestigt.
 • Gebruik ook de SHA-integriteitscontrole bij het insturen van betaal- en incassobatches.

Incidenten melden

Neem in de volgende gevallen direct contact op met BNG Bank:

 • u heeft uw digipass niet meer in uw bezit of weet niet waar deze is;
 • u vermoedt dat iemand anders uw pincode kent;
 • u verneemt vreemde transacties op uw rekeningafschrift;
 • het inlogscherm ziet er anders uit.

U kunt dit melden bij de afdeling Klantenservice via 070-3750555 of klantenservice@bngbank.nl

BNG Bank kan direct zorgen voor een blokkade van de digipass om eventueel (verdere) schade te voorkomen. Wij zullen hierbij nooit om uw pincode vragen.

Kwetsbaarheden melden

Bent u expert op het gebied van internetbeveiliging en heeft u een mogelijke zwakheden in onze systemen? Dan verzoeken wij u om dit te melden, zodat snel maatregelen kunnen worden genomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Vereniging van Banken www.veiligbankieren.nl

Trefwoorden: Tags: Betalingsverkeer
 

 Content Query