Wat merk ik van de veranderingen?

 • update:  
 •  
De nieuwe versie van BNG Betalingsverkeer wijkt op een aantal punten af van de vorige versie. Hieronder een opsomming van de belangrijkste verschillen.

Ook zijn er sinds maandag 24 oktober 2016 enkele verbeteringen aangebracht [nieuw, zie onderaan].

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​Inloggen

U kunt gebruik maken van iedere gangbare browser, waaronder Internet Explorer, Chrome, Safari of Firefox. Uw gebruikers ID en digipass logincode is benodigd om in te loggen.

Engelstalige versie

Het is mogelijk te kiezen voor de Engelstalige versie van BNG Betalingsverkeer. U kunt switchen tussen de Nederlandstalige en Engelstalige versie door rechtsboven op "NL" of "EN" te klikken.

Openingstijden

U kunt op werkdagen tussen 06.00 uur en 23.00 uur inloggen op BNG Betalingsverkeer. In het geval dat in de avonduren onderhoud aan de website gepleegd gaat worden, zal hier via een servicebericht vooraf melding van worden gemaakt.

Bevestigen

Bij het autoriseren van betalingen wordt in de nieuwe versie de term "bevestigen" gehanteerd. De handeling blijft hetzelfde, namelijk het plaatsen van de eerste of finale handtekening op een opdracht. 
Bij het bevestigen van opdrachten hoeft u niet meer vooraf het juiste type te selecteren. Er verschijnt één totaalscherm waar alle te tekenen opdrachten op vermeld staan. De geselecteerde opdrachten kunnen in één keer worden bevestigd.
Digipass: Na het ingeven van de pincode, dient u de instructies op het scherm te volgen.

Uitloggen

Als u zich afmeldt uit de applicatie (knop bovenin naast uw naam), dan bent u wel afgemeld, maar nog niet uitgelogd. Zodra u terugkeert naar de applicatie, zit u er weer gelijk in, zonder dat opnieuw een PIN-code vereist is. Sluit uw browser volledig af om er zeker van te zijn dat u uitgelogd bent.

Bestanden importeren

Bij het importeren van betaal- of incassobestanden wordt eerst het gehele bestand overgehaald naar BNG Bank. Omdat de validatie van het bestand centraal wordt uitgevoerd, dient de extensie de waarde ".xml" te bevatten. Grote bestanden kunnen als gecomprimeerd bestand worden aangeboden met de extensie ".zip". Voldoet het bestand aan de specificaties, dan wordt om het aantal posten en het totaalbedrag gevraagd. Optioneel wordt ook de laatste 5 posities van de SHA-waarde van het bestand opgevraagd. Indien er syntactische fouten in het bestand zitten, dan volgt een foutmelding in een rood kader en zal het bestand niet verder worden verwerkt.

Exporteren Retourinformatie

Rekeningafschriften kunnen in formaat 940, 940s en CAMT als ZIP-bestand worden weggeschreven. Hierdoor is het mogelijk meerdere rekeningafschriften individueel op te slaan binnen het ZIP-bestand. U dient deze bestanden uit het ZIP-bestand te halen om ze in achterliggende systemen te kunnen verwerken. Zonder de ZIP-keuze worden meerdere berichten altijd als 1 bestand weggeschreven met de bekende extensies (940, 940s, xml).

Persoonlijke instellingen

Er is geen lokale intelligentie aanwezig om voorkeurinstellingen, zoals exportmap of wel/niet printen, vast te houden. U dient dergelijke keuzes iedere keer weer te maken. Een aantal instellingen wordt centraal bij BNG Bank vastgehouden, zoals de voorkeurinstelling van retourinformatie of het wel of niet gebruik maken van de SHA-controle. Wijzigingen van deze instellingen kunnen als verzoek worden ingediend bij de afdeling Klantenservice.
Attentie: u kunt nu ook uw zakelijk e-mailadres opvoeren, zodat u meldingen krijgt dat er een spoedadvisering klaar staat, of dat een bijschrijving vanaf een bepaald bedrag is ontvangen. Ook kunt u een melding ontvangen, wanneer een (salaris)batch via een ander circuit is aangekomen in BNG Betalingsverkeer.  

Printen bevestiging

Vink bij Persoonlijke instellingen het vakje "Printen opdrachtbevestiging" aan, zodat bij het bevestigen van een opdracht altijd een print-voorstel wordt gedaan. U kunt bij Gegevens beheren|Persoonlijke instellingen aangeven of u iedere bevestigde opdracht apart per pagina wenst te printen.  

Verbeteringen per 24 oktober 2016

 

 • De printafdruk van de batchposten is gelijk getrokken met de sorteervolgorde op het scherm. 
 • Het overzicht van rekeningen met bevoegdheden is opgenomen bij persoonlijke instellingen.
 • De SHA-waarde is in het overzicht batches opgenomen. Doorklikken is niet meer nodig.
 • Bij alle overzichtschermen is de knop Afdrukken toegevoegd.
 • Spoedadviseringen kunnen per rekening aan- en uitgezet worden (via Persoonlijke instellingen).
 • Bij mail Spoedadvisering wordt de IBAN in de subject getoond.
 • Geannuleerde opdrachten worden op het scherm weergegeven. 
 • Naast SHA-1 wordt nu ook SHA-256 ondersteund (doorgeven via formulier Klantinstellingen). Let op: indien geen keuze is gemaakt, wordt standaard de SHA-1 als waarde getoond bij het inlezen van batches.
 • Foutmelding bij importeren batches is verbeterd met reden van afkeuring.
 • Datum boeking opgenomen in de bestandsnaamgeving van exportbestanden.
 • Betalingskenmerk en BIC toegevoegd bij details betaalopdracht.   
Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query