Aanpassing tijdstip automatische afromen schatkistbankieren

  • update:  
  •  
Het tijdstip van de service automatisch afromen schatkistbankieren wordt vanaf 6 februari 2015 verplaatst van 14:30 naar 15:15 uur.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​BNG Bank biedt decentrale overheden die deelnemen aan verplicht schatkistbankieren de service om overtollige middelen dagelijks automatisch af te romen vanuit het eigen rekeningstelsel naar de werkrekening schatkistbankieren. Deze automatische afroming vindt vanaf 6 februari 2015 plaats om 15:15 uur.

Op verzoek van veel klanten vindt de afroming nu later op de dag plaats om ervoor te zorgen dat ontvangsten die laat op de dag binnenkomen ook worden afgeroomd. Een verdere verschuiving van het tijdstip is op dit moment niet mogelijk aangezien BNG Bank tussen 15:30 en 15:45 uur uw saldo van de werkrekening kenbaar moet maken aan het Ministerie van Financiën.

Trefwoorden: Tags: schatkistbankieren
 

 Content Query