Op weg naar economisch herstel

 • update:  
 •  
De industriele productie is in de grootste eurolanden sterk gestegen. 

Inhoudsopgave

Contents

Yes

In Italië steeg de productie in mei met 42% het sterkst, gevolgd door Frankrijk met 19,6%. In Duitsland en Spanje steeg de industriële productie met 7,8% resp. 10,4%. De cijfers waren over het algemeen beter dan verwacht. De fabrieksproductie ligt nog wel duidelijk onder de niveaus van een jaar geleden. De detailhandelsomzet nam in het eurogebied met bijna 18% toe. De cijfers van mei bevestigen dat de economie van het eurogebied de weg naar herstel heeft ingeslagen.  

In ons land daalde de productie in de industrie in mei met 0,6%. Jaar-op-jaar nam de productie met 8,8% af, na een afname van 7,7% in april. De industriële productie is in vergelijking met andere landen minder sterk gedaald. De inflatie steeg van 1,1% in mei naar 1,7% in juni. De prijsstijging is het gevolg van een accijnsverhoging op tabak en hogere energieprijzen.

 


Standen peR 10 juLi 2020 
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,27 (0,28)0,65 (0,68)
Eurozone

-0,44 (-0,44)

-0,19 (-0,16)

​Duitsland
-0,50 (-0,46)
Frankrijk-0,20 (-0,17)
Italië 1,22 (1,25)
Spanje 0,41 (0,44)
​Nederland

​-0,33 (-0,29)​Eurokoers USD 1,128(1,122)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Industriële productie (excl. bouw)

     


Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 57,1 (mei: 45,4)
 • producentenprijsindex, juni: 0,2%, excl. voedsel en energie -0,3%, -0,8% j.o.j. (mei: -0,8% j.o.j.)

CHINA

 • consumentenprijsindex, juni: -0,1%, 2,5% j.o.j. (mei; 2,4% j.o.j.)

EUROZONE

 • detailhandelsomzet, mei: 17,8%, -5,1% j.o.j. (april: -19,6% j.o.j.)
 • huizenprijs, eerste kwartaal: 0,7%, 5,0% j.o.j. (vierde kwartaal: 4,5% j.o.j.)
 • saldo lopende rekening, eerste kwartaal: EUR 49,3 miljard, 2,4% bbp (vierde kwartaal: 2,7% bbp)

DUITSLAND

 • industriële orders, mei: 10,4%, -29,3% j.o.j. (april: -36,9% j.o.j.)
 • industriële productie, mei: 7,8%, -19,3% j.o.j. (april: -17,5%, -29,4% j.o.j., herzien van -21,0%, -30,2% j.o.j.)
 • uitvoer, mei: -25,5% j.o.j. (april: -31,0% j.o.j.)
 • invoer, mei: -18,6% j.o.j. (april: -21,7% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, mei: EUR 7,6 miljard (april: EUR 3,3 miljard)

FRANKRIJK

 • industriële productie, mei: 19,6%, -23,4% j.o.j. (april: -35,0% j.o.j.)
 • uitvoer, mei: -37,3% j.o.j, (april: -44,1% j.o.j.)
 • invoer, mei: -27,4% j.o.j. (april: -39,7% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, mei: EUR -7,1 miljard (april: EUR 5,1 miljard)

SPANJE

 • industriële productie, mei: 14,7%, -24,5% j.o.j. (april: -34,1% j.o.j.)

ITALIE

 • industriële productie, mei: 42,1%, -20,3% j.o.j. (april: -43,4% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet, mei: 25,2%, -11,3% j.o.j. (april: -29,2% j.o.j.)

NEDERLAND

 • industriële productie, mei: -0,6%, -8,8% j.o.j. (april: -7,7% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juni: 0,5%, 1,7% j.o.j. (mei: 1,1% j.o.j.)

Agenda

​13-07
-
14-07​​Verenigde Staten consumptieprijsindex​juni
​Eurozone ​industriële productiemei​
​15-07Verenigde Statenindustriële productie
juni
​Nederland​handelsbalans​mei
​16-07Verenigde Staten detailhandelsomzet
juni
Eurozone​beleidsvergadering ECB
handelsbalans​mei​
​Nederlandwerkgelegenheid​juni​
​werkloosheidjuni​
​Chinabruto binnenlands product​​2e kwartaal
17-07​Verenigde Statenwoningproductiejuni
consumentenvertrouwen(UvM)juni​
​Eurozoneconsumentenprijsindex​juni *)​
​bouwproductie​mei

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle gekomen. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.  

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 5,7%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een breed gedragen herstel van de economische groei naar rond 5% verwacht. De inflatie neemt mede als gevolg van lagere energieprijzen af van 1,4% in 2019 naar 0,5% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar iets meer dan 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 8,5%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 3,5% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar -0,2% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 trekt de geldontwaarding weer wat aan naar 1,2%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 6,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 3,4% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 0,4% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,6%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-5,75,0
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-5,0​3,0

Eurozone

1,9

1,2

-8,6

3,5

Duitsland1,50,6-6,03,8
Frankrijk1,71,3-9,6​4,3
Italië0,80,3-12,82,4
Spanje2,42,0-11,0​4,2
Nederland 2,41,7-6,03,4
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,40,5​2,3
China2,12,93,5​2,5
Japan1,00,50,01,0
Eurozone1,81,2-0,21,2
Duitsland1,91,40,31,1
Frankrijk2,11,30,01,1
Italië1,20,6-0,91,2
Spanje1,70,8-1,01,4
Nederland 1,62,70,41,6

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,44

-0,56

-0,40

Staat 10 jaar-0,33 -0,26 -0,30

Yieldcurve

  
 

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query