Nederlandse industrie groeit weer

 • update:  
 •  
De inkoopmanagersindex van de industrie is in ons land gestegen met ruim 5 punten naar 52,3.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

De index bevindt zich voor het eerst sinds maart boven 50 punten, een niveau dat duidt op een groei van de bedrijvigheid in de industrie. De index voor de eurozone bleef volgens herziene cijfers vrijwel gelijk op 51,7. In Duitsland en Italië kwam de index wat boven 50 punten uit, in Frankrijk en Spanje beneden dit niveau. De cijfers geven van maand tot maand forse schommelingen te zien, hetgeen onderstreept dat de economische vooruitzichten voorlopig onzeker blijven.

Standen op 4 september 2020  
              

3 maanden

 10 jaar *)

Verenigde Staten 0,25 (0,24)0,72 (0,74)
Eurozone

-0,48 (-0,48)

-0,20 (-0,14)

​Duitsland
-0,49 (-0,40)
Frankrijk-0,18 (-0,11)
Italië 1,08 (1,10)
Spanje 0,34 (0,37)
​Nederland

​-0,37 (-0,30)​Eurokoers USD 1,184(1,192)

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euro swap rate.

Grafiek

Inkoopmanagersindex industrie 


     

     

Economisch nieuws 

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 56,0 (juli: 54,6)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 56,9 (juli; 58,1)
 • uitvoer, juli: -20,1% j.o.j. (juni: -25,7% j.o.j.)
 • invoer, juli: -11,4% j.o.j. (juni: -19,9% j.o.j.)
 • saldo handelsbalans, juli: USD -63,6 miljard (juni: USD -53,5 miljard)
 • werkgelegenheid, augustus: +1,371 miljoen, -7,4% j.o.j. (juli; 1,734 miljoen, -8,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: 8,4% (juli: 10,2%)
 • uurlonen, augustus: 0,4%, 4,7% j.o.j. (juli: 4,7% j.o.j.)

JAPAN

 • werkloosheid, juli: 2,9% (juni: 2,8%)  

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, augustus: 51,9 (herzien van 51,6); industrie 51,7, dienstensector 50,5.
DUITSLAND
 • inkoopmanagersindex, augustus: 54,4 (herzien van 53,7); industrie 52,2, dienstensector 52,5.
 • werkloosheid, juli: 4,4% (juni: 4,3%)
 • detailhandelsomzet(volume), juli: -0,9%, 3,3% j.o.j. (juni: 3,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, augustus: -0,2%, -0,1% j.o.j. (juli: 0,0% j.o.j.)
 

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, augustus: 51,6 (herzien van 51,7); industrie 51,6, dienstensector 49,8.

ITALIE

 • inkoopmanagersindex, augustus: 49,5 (juli: 52,5); industrie 53,1(51,9), dienstensector 47,1(51,6).
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -12,8%, -17,7% j.o.j. (herzien van -12,4%, -17,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, augustus: -1,3%, -0,5% j.o.j. (juli: 0,8% j.o.j.)

SPANJE

 • inkoopmanagersindex, augustus: 48,4 (juli: 52,8); industrie 49,9(53,5), dienstensector 47,7(51,9).

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 52,3 (juli: 47,9)
 • detailhandelsomzet, juli: 7,1% j.o.j. (juni; 7,75 j.o.j.)
Agenda

07-09​
​Duitsland
industriële productie
​juli
​08-09​Eurozonebruto binnenlands product​2e kwartaal *)​

​Duitslandhandelsbalans
juli
Frankrijk​​werkgelegenheid2e kwartaal​
​handelsbalansjuli​
​Italië​detailhandelsomzet​juli
​Nederlandconsumentenprijsindex​augustus​
Japan​​bruto binnenlands product 2e kwartaal​
​09-09​Nederland​industriële productie​juli

China
consumentenprijsindex
augustus 
​10-09
​Verenigde Staten
producentenprijsindex
​augustus
​Eurozone​bijeenkomst ECB
Frankrijk​industriële productie​juli​
​Italië​industriële productie​juli
​11-09
​Verenigde Staten
consumentenprijsindex
​augustus
​Spanje industriële productie
juli
​Nederland​handelsbalans​juli

*) herziening

Verwachtingen

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie. De wereldeconomie zal in 2020 met ca. 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Het mondiale bbp zou dan met ca. 4,75% toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle te zijn. De overheden zijn overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven.  

De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met ca. 4,8%. De daling van de bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in vaste activa. In 2021 wordt een gematigd herstel van de economische groei van 3,4 % verwacht. De inflatie neemt licht af van 1,4% in 2019 naar 1,3% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar ruim 2%.

Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als geheel verwachten we een daling van het bbp met ca. 7,5%. De private consumptie, de investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 verwachten we een gematigd economisch herstel. Het bbp zal in de regio als geheel met ca. 5,2% groeien. De inflatie daalt van 1,2% in 2019 naar 0,4% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere energieprijzen. In 2021 loopt de geldontwaarding iets op naar 1,2%. De Nederlandse economie krimpt met ongeveer 4,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het bbp kan volgend jaar met 3,2% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 1,5% in 2020. In 2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,7%.

Economische groei 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,92,3-4,83,4
China
6,86,22,36,5
Japan
0,30,7-5,0​3,0

Eurozone

1,9

1,2

-7,5

5,2

Duitsland1,50,6-5,43,5
Frankrijk1,71,3-8,17,3
Italië0,80,3-9,24,8
Spanje2,42,0-11,0​6,3
Nederland 2,41,7-4,03,2
           
Inflatie *) 2018 2019 2020 ​2021
Verenigde Staten 2,11,41,3​2,1
China2,12,92,5​2,0
Japan1,00,50,21,0
Eurozone1,81,20,41,2
Duitsland1,91,40,51,3
Frankrijk2,11,30,51,0
Italië1,20,60,21,2
Spanje1,70,8-0,50,8
Nederland 1,62,71,51,7

*) o.b.v. de consumptiedeflator (Verenigde Staten), de consumptieprijsindex (China en Japan) resp. de geharmoniseerde consumentenprijsindex (eurozone en eurolanden).

Rentevisie

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.


Actueel

Over een jaar​forward rate prognose BNG Bank

3 maanden interbancair

-0,48

-0,48

-0,40

Staat 10 jaar-0,30 -0,21
-0,30

Yieldcurve

 

Trefwoorden: Tags: Economisch beeld
 

 Content Query