BNG Bank: ook actief in de luchthavensector

  • update:  
  • Overige sectoren
Het grootste deel van de klanten van BNG Bank bevindt zich in de publieke sector en de sectoren volkshuisvesting en de gezondheidszorg. Maar BNG Bank verzorgt ook omvangrijke gestructureerde financieringen, waaronder in de luchthavensector.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Aircraft Fuel Supply (AFS)

Aircraft Fuel Supply (AFS) is namens KLM/Air France en de zeven op Schiphol vertegenwoordigde brandstofleveranciers verantwoordelijk voor de ontvangst, behandeling, coördinatie en distributie van kerosine. Via pijpleidingen vanuit Amsterdam en Rotterdam wordt de kerosine richting Schiphol getransporteerd. Het aftanken van vliegtuigen gebeurt tegenwoordig in 75 procent van de gevallen via een ondergrondse leiding. Het vullen van brandstoftanks van vliegtuigen met een tankwagen gebeurt in de overige 25 procent. Het ondergrondse leidingsysteem is een prachtig systeem met vier miljoen liter kerosine. 

DUURZAAMHEID staat bij AFS hoog in het vaandel

AFS vangt de dampen op die vrijkomen bij het vullen van vliegtuigtanks met een tankwagen. Deze dampen transporteert zij naar een motor, die ze omzet in elektriciteit. De ontwikkeling van biobrandstoffen is ook een hot item. Op dit moment is het probleem met biokerosine dat het aan de wanden van pijpleidingen kan gaan kleven. Dit is een ester, een chemische reactie. De veiligheidseisen zijn enorm streng als het gaat om het toepassen van biobrandstoffen.

 

voor een duurzaam Nederland

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in de missie van BNG Bank en krijgt aan beide kanten van de balans vorm en inhoud. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers.

Financiering

BNG Bank financierde AFS voor een bedrag van circa EUR 35 miljoen. BNG Bank is onder meer gekozen als financier vanwege haar kennis van leidingnetwerken.

 

 

Trefwoorden: Tags: Financiering
 

 Content Query