Zorgproces van de patiënt leidend en betaalbaarheid geborgd

  • update:  
  • Zorg
Tussen januari 2014 en augustus 2016 is de nieuwbouw van het Zaans Medisch Centrum gerealiseerd. Het gebouw heeft een vloeroppervlak van circa 40.000 m2 en werd op het oude parkeerterrein gebouwd. Na ingebruikname van de nieuwbouw is het oude ziekenhuis gesloopt. Het ziekenhuis is in gelijke mate gefinancierd door BNG Bank en Rabobank Zaanstreek.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het ZMC heeft in alliantie met Vitaal ZorgVast, een dochteronderneming van BAM Utiliteitsbouw, het nieuwe ziekenhuis ontworpen en gerealiseerd en beheert en onderhoudt het samen. Uitgangspunt is duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Nog niet eerder werd een samenwerkende partij zo vroeg betrokken. Kennis en kunde van alle partijen worden heel vroeg in het proces gebruikt. Dit levert een gebouw op waarbij het zorgproces van de patiënt leidend is en de betaalbaarheid is geborgd.


(Foto eigendom van ABC Nova)

Zaans Medisch Centrum

Het ZMC is een regionaal ziekenhuis met 299 bedden en een overwegende oriëntatie op de Zaanstreek en de omringende gebieden. Gastvrijheid en betrouwbaarheid zijn leidend bij het verlenen van de basis medisch-specialistische zorg. Ruim 100 medisch specialisten en 1.500 medewerkers verzorgen meer dan 15.000 opnames, ruim 19.000 dageopnamen en ruim 99.000 polikliniekbezoeken.

voor een duurzaam Nederland

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in de missie van BNG Bank en krijgt aan beide kanten van de balans vorm en inhoud. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers.


Eerste paal

Trefwoorden: Tags: Zorg
 

 Content Query