Financieringscontract UMC Utrecht en BNG Bank

  • update:  
  • Zorg
Op 27 mei hebben BNG Bank en Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht de financiering ondertekend van EUR 245 miljoen voor nieuwbouw en werkkapitaal van deze zorginstelling.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het UMC Utrecht spant zich in voor het delen en spreiden van kennis. Op het gebied van onderwijs en opleiding, maar ook voor onderzoek en patiëntenzorg werkt het steeds vaker samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld in de Academie Gezondheidszorg Utrecht. UMC Utrecht, universiteit, hogeschool en ROC Midden Nederland willen met deze samenwerking een doorlopende leerlijn neerzetten voor fysiotherapie, logopedie, physician assistants en verpleegkunde. Van bachelors op hbo-niveau tot universitaire promovendi. Het UMC Utrecht is gevestigd op De Uithof. Deze wijk is sinds zijn ontwikkeling in de jaren zestig uitgegroeid tot een levendige buurt waar zo'n 55.000 mensen dagelijks werken en studeren. Naast kennisinstellingen trekt dit gebied ook veel bedrijvigheid aan.

Ontwikkelingen

Als één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland waar bijna 11.000 mensen werken, heeft het UMC Utrecht als kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Ze heeft haar strategie aangepast om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorgsector. Onzekerheden met betrekking tot de toekomstige bekostigingssystematiek spelen hierbij een rol, evenals de noodzaak tot kostenbeheersing ter compensatie van de overheidskortingen.

Nadruk ligt op de ontwikkeling en invoering van nieuwe behandelmethoden. Het UMC Utrecht focust zich op een zestal gebieden:

  • Brain
  • Infection & Immunity
  • Circulatory Health
  • Personalized Cancer Care
  • Regenerative Medicine & Stem Cells
  • Child Health
Trefwoorden: Tags: Zorg
 

 Content Query