Module liquiditeitsprognose

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De module liquiditeitsprognose (cashmanagement) is een eenvoudig instrument waarmee u inzicht krijgt in de ontwikkeling van uw liquiditeitspositie. U verzamelt u op één centrale plaats uiteenlopende gegevens over kasstromen en leningen en beleggingen. Aan de hand van overzichtelijke rapportages uit het systeem krijgt u een volledig beeld van uw financiële risico’s en uw financieringsbehoefte.

Trefwoorden: Tags: BNG Treasury
 

 Content Query