Nieuw autorisatieformulier BNG Betalingsverkeer

  • update:  
  •  
Voor alle mutaties ten behoeve van BNG Betalingsverkeer verzoeken wij u de laatste versie van het Procuratie Autorisatie formulier (PAF) te gebruiken.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De opties
Aanmelden nieuwe gebruiker | Wijzigen autorisatieprofiel | Afmelden gebruiker 
zijn nu gecombineerd in één formulier. U dient vooraf een keuze te maken.
In de rechterkolom kunt u dit formulier downloaden. Oudere versie kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Als gevolg van strengere wet- en regelgeving is BNG Bank verplicht nieuwe aanvragen te controleren op de juiste invulling ervan. Bij het opgeven van rekeningen is het daarom noodzakelijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen eigen rekeningen en rekeningen van andere organisaties waar toegang toe benodigd is.  

Er bestaan twee manieren om toegang tot een externe rekening te verkrijgen:

  1. Machtiging: De rekeninghouder machtigt een gebruiker van een andere organisatie voor het gebruik van de rekening. De rekeninghouder behoudt de regie en geeft de gewenste situatie op de PAF aan.
  2. Volmacht: De rekeninghouder geeft voor het gebruik van de rekening een volmacht af aan een andere organisatie. De andere organisatie treedt op als gevolmachtigde en krijgt daardoor de regie over de rekening voor het doen van betalingen en het autoriseren van gebruikers. Deze rechtsgeldig ondertekende volmacht dient bij BNG Bank in bezit te zijn.

Welke situatie geldt voor uw organisatie?

Enkele scenario’s die van toepassing kunnen zijn:

Scenario 1: U hebt alleen toegang tot rekeningen van uw eigen organisatie.

U kunt in het formulier de rekeningen invullen bij de optie 'Rekeningnummers van uw eigen organisatie'.

Scenario 2: Een andere organisatie machtigt u voor het gebruik van de rekening.

Via het formulier wordt u door de rekeninghouder van de andere organisatie gemachtigd om gebruik te maken van de betreffende rekening. De rekeninghouder gebruikt hiervoor de optie "wijzigen autorisatieprofiel", vult uw Gebruikers ID in met het gewenste profiel. Het formulier wordt door de rekeninghouder ingevuld en ondertekend. Deze manier van machtigen is persoonsgebonden. Zowel de klantbeheerder van de rekeninghouder als ook de klantbeheerder van uw organisatie dient het formulier mede te ondertekenen.

Scenario 3: U hebt toegang tot rekeningen van een andere organisatie.

Vul in het formulier de betreffende rekeningen in bij de optie 'Rekeningnummers met een bij BNG Bank geregistreerde volmacht'. Uw organisatie dient wel gevolmachtigd te zijn voor het gebruik van deze rekening. Deze volmacht (ondertekend door 3 partijen) dient reeds bij BNG Bank in het bezit te zijn.

Deze situatie speelt zich onder andere af bij shared service centers, gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van belastingen.

Indien u er niet zeker van bent of er reeds volmachten bij BNG Bank zijn geadministreerd, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice. Zij maken een volmacht op die zowel door de volmachtgever, volmachtnemer als ook door BNG Bank moet worden ondertekend. Zonder een dergelijke volmacht kunnen formulieren niet in behandeling worden genomen.
 
Download hiernaast de nieuwe versie van het formulier 'Procuratie en Autorisatie'. Het dynamische formulier kan alleen digitaal ingevuld worden.

Trefwoorden: Tags: BNG Betalingsverkeer
 

 Content Query