BNG Treasury - Releasenotes versie 2.7.1

Op 30 mei 2016 is een nieuwe minor-versie (release 2.7.1) van BNG Treasury in productie genomen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Inhoudsopgave

Contents

No

navigatie bij kasstroomoverzicht

Vanuit het kasstroomoverzicht kan er doorgeklikt worden naar de realisatie, die vervolgens aan een prognose gekoppeld kunnen worden. Als de gebruiker na het opslaan van de koppeling (of klikken op “Vorig scherm”) terugkomt in het overzicht met realisaties, is het filter op de geselecteerde datum verloren gegaan. Het gevolg is dat alle bankafschriften in beeld komen. Dit is nu verholpen.

Bedragen in verschillende eenheden

Het kasstroomoverzicht is opvraagbaar met bedragen in centen, in hele euro's of in duizendtallen. Deze keuze kan aangepast worden in de nieuwe filter "Eenheid". Via de gebruikersinstellingen (Gebruikersbeheer | Mijn voorkeuren) kan de standaardkeuze opgegeven worden. Indien u de volgende keer inlogt dan wordt het kasstroomoverzicht standaard getoond met de gekozen instelling.

Importeren beide type afschriften BNG BANK

BNG Bank heeft twee soorten MT940-bestanden, namelijk een unstructured (MT940) en een structured formaat (MT940S). Naast het unstructured formaat wordt nu ook het structured formaat ondersteund in BNG Treasury. Het belangrijkste verschil tussen deze twee formaten is het IBAN-formaat in het rekeningnummer en het tegenrekeningnummer.

validatie op saldoverschil bij rekeningafschriften

Bij de rekeningafschriften wordt er in de nieuwe versie gecontroleerd op inconsistente saldi tussen de rekeningafschriften. In het scherm is de kolom "Saldoverschil" toegevoegd. Voor alle rekeningafschriften van dezelfde rekening wordt er gevalideerd of het nieuwe saldo van het rekeningafschrift aansluit met het vorige saldo van het volgende rekeningafschrift. Indien deze bedragen verschillen, dan wordt het saldoverschil getoond in het rood. Een saldoverschil kan ontstaan als bijvoorbeeld niet alle afschriftregels van een rekeningafschrift zijn ingelezen of als er een rekeningafschrift ontbreekt.

U kunt van hieruit direct inloggen in BNG Treasury via https://www.btp.bdsonline.nl/treasury.

Trefwoorden: Tags: Treasury
 

 Content Query