Windpark Kreekraksluis in Zeeland

Vernieuwd windpark voorziet 55.000 huishoudens van duurzame energie, mede gefinancierd door BNG Bank.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het Zeeuwse bedrijf Delta N.V., een klant van BNG Bank, was één van de initiatiefnemers van de vernieuwing van het windpark Kreekraksluis in Zeeland. Het gaat in totaal om 31 windturbines met een tiphoogte van 130 meter en een ashoogte van 80 meter. Delta N.V. plaatste 16 van de 31 windturbines. Het windpark produceert na modernisering 200.000 Megawatt uur per jaar, 7 tot 10 keer zoveel als het 'oude' park. Daarmee wordt duurzame energie geleverd aan 55.000 huishoudens of aan bijna alle gezinnen in Zuid-Beveland, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland samen.

alt text
LEO VALKENBURG VAN BNG BANK BIJ EEN VAN DE door DELTA N.V. VERNIEUWDE WINDTURBINES

 

Trefwoorden: Tags: Duurzaam
 

 Content Query