Wethouders in debat over duurzaamheid

  • update:  
  • Decentrale overheden
Verduurzaming van woningen of maatschappelijk vastgoed staat hoog op de agenda van gemeentebestuurders. Helaas zijn er nog vele valkuilen op het gebied van verduurzaming. Kunnen we deze omzeilen door bijvoorbeeld standaardisatie bij de bouw van nieuwe duurzame scholen? Of leidt standaardisatie juist tot knellende regels en een eenheidsworst waar niemand op zit te wachten?

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Dit was een van de dilemma’s waarover zo’n twintig gemeentebestuurders actief discussieerden tijdens het deelcongres ‘Duurzaam investeren’ in De Koperen Hoogte nabij Zwolle, georganiseerd door BNG Bank tijdens het VNG-jaarcongres in Zwolle.

Caspar Boendermaker van BNG Bank gaf de aanwezige bestuurders en raadsleden een aantal praktische voorbeelden, gevolgd door een stelling. Als eerste gaf hij het voorbeeld van een school.  

Bij de nieuwbouw werd gemikt op een hoge duurzaam-heidsscore en dus werd gekozen voor een houten hoofddraagconstructie. Maar toen de leerlingen door het gebouw liepen, bleken de houten vloeren snel door te buigen en scheuren te veroorzaken. En de houten vloeren bleken toch wel erg gehorig.

De keuze voor Sedum begroeiing op het dak was ook ingegeven door de ‘duurzaamheidsscore’, maar vanuit educatief opzicht had de school beter zonnepanelen kunnen kiezen, zo bleek achteraf.

Groen en rood

“Er kan veel geld en energie worden bespaard door standaardisatie bij de bouw van duurzame scholen” luidde de eerste stelling waarover de bestuurders zich mochten uitspreken in de stijl van het TV-programma ‘Lagerhuis’. Na afloop van de discussie volgde een stemming door middel van het opzetten van een rode pet (‘tegen’) of een groene (’vóór’). De stemming leverde een gemengd (groen/rood) beeld op.

 

Hierop werd door Boendermaker een aantal door BNG Bank gebruikte financieringsmodellen voor duurzame investeringen toegelicht, onder meer gericht op de verduurzaming van sociale woningbouw. “De stralende toekomst van zonne-energie wordt verstoord door protectionisme en de actuele prijsontwikkelingen op de energiemarkt” was de tweede stelling waarover de bestuurders zich bogen.

Hierna volgde een uiteenzetting over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, met onder meer het recente gebouwde ‘duurzaamste gemeentehuis van Nederland’ in Hardenberg, en de verduurzaming van zwembaden en andere sportaccommodaties via de zogeheten ESCO. “Het is te gek voor woorden dat er een ESCO nodig is om eenvoudige duurzaamheidswinst, bijvoorbeeld via een afdekscherm over het zwembad, te realiseren” luidde de vierde en laatste stelling.

Meer informatie

Lees in de B&G van juli het gehele artikel.

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid; Dialoog
 

 Content Query