Grotere betrokkenheid bij lopende stedelijke herstructureringsprojecten

  • update:  
  •  
Gisteren is de intentieovereenkomst tussen het Kadaster en BNG Gebiedsontwikkeling ondertekend.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

In deze intentieverklaring gaan Kadaster en BNG Gebiedsontwikkeling een samenwerking aan gericht op bundeling en uitdieping van elkaars kennis . Op die manier willen ze de toepassing van het nieuwe instrument stedelijke herverkaveling, zoals voorzien in de nieuwe Omgevingswet, ondersteunen.

Het ministerie I&M heeft een stimuleringsprogramma opgezet waarin gemeenten projecten kunnen aanmelden. Inmiddels heeft I&M 10 projecten geselecteerd die worden opgenomen in het stimuleringsprogramma en die een subsidie krijgen. De bedoeling van I&M is om gemeenten de mogelijkheid tot ondersteuning met kennis en kunde te bieden. BNG gebiedsontwikkeling zal zich daarin specifiek richten op de rekenmethodieken voor de bepaling van de financiële effecten van kavelruil.

 

Bert hoeve, Kadaster, Gerard Rodewijk, directeur BNG Gebiedsontwikkeling.

 

Trefwoorden: Tags: Gebiedsonwikkeling; Dialoog
Yes

 Content Query