Koopovereenkomst gronden getekend Schoolstraat-Oost in Gameren

  • update:  
  • Wonen

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Waalwaardwonen werkt voor de oostzijde van de Schoolstraat te Gameren aan een nieuwe wijk. Het plan gaat uit van 41 koopwoningen en ongeveer 30 huurwoningen. ABB realiseert de koopwoningen, zowel in de vrije sector als sociale koop. De Kernen ontwikkelt de huurwoningen. Verder is er ruimte voor 9 vrije kavels en een kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente Gameren.

Klantgericht ontwikkelen

ABB heeft het keurmerk Klantgericht Bouwen. De 41 koopwoningen worden vraaggestuurd ontwikkeld; dat betekent dat ABB rekening houdt met de lokale behoeften en desgewenst per blok ontwikkelt. Via een marktonderzoek haalt ABB de woonwensen van geïnteresseerden op. Daarna werkt de ontwikkelaar in overleg met potentiële kopers de plannen verder uit. De uitwerking van de plannen start in 2013. Mogelijk kan de ook verkoop nog in begin 2013 plaats vinden. Belangstellenden voor de ontwikkeling in Gameren kunnen zich aanmelden via de website www.waalwaardwonen.nl

Voorbereidende besluiten en werkzaamheden

De gemeenteraad van Zaltbommel stelde afgelopen donderdag het bestemmingsplan voor de Schoolstraat-Oost vast. Deze stap in de besluitvorming maakt woningbouw op de locatie mogelijk. Met de vaststelling van het plan is de komst van de kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente Gameren een stuk zekerder geworden. Naar verwachting levert Waalwaardwonen de grond bouwrijp op na de zomer van 2013.

 

Trefwoorden: Tags: Wonen
 

 Content Query