Onze aanpak

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Als u wilt samenwerken met BNG Gebiedsontwikkeling en tot planontwikkeling wilt overgaan, dan is een zorgvuldige werkwijze gewenst.

BNG Gebiedsontwikkeling werkt met een gefaseerde en gestructureerde aanpak die bestaat uit de volgende stappen.

1. Haalbaarheidsonderzoek

Het startpunt is een eerste screening variërend van een quickscan tot een compleet haalbaarheidsonderzoek. Dit is afhankelijk van de aanwezige relevante informatie. BNG Gebiedsontwikkeling gaat een samenwerking aan als de haalbaarheid van de ontwikkeling is aangetoond. Zowel op financieel vlak als op gebied van planologie, markt en technische realisatie. BNG Gebiedsontwikkeling verricht een haalbaarheidsonderzoek enkel bij zicht op een mogelijke samenwerking (participatie).

2. Samenwerkingsovereenkomst (SOK)

De tweede stap bestaat uit het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst die voorziet in de oprichting van een aparte juridische entiteit. Op deze manier kunnen we de financiële risico's beperken en beheersen.

3. Organisatiestructuur

BNG Gebiedsontwikkeling werkt in hechte samenwerking met haar partner in een vast te stellen organisatiestructuur. Daarbij wordt ook vastgelegd welke regiefunctie de partner wenst. Deze structuur waarborgt de inzichtelijkheid van het proces, van de financiën en van de risico's.

Bovenstaande aanpak is flexibel in te vullen, afhankelijk van het ontwikkelingsplan en de wensen van onze partner.

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query