Permanente educatie commissarissen

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Doel

Het programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen heeft tot doel de deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden.

Onderwerpen

De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit.

Deelnemers

Ieder lid van de Raad van Commissarissen neemt deel aan het programma.

Opzet

Het programma voorziet jaarlijks in drie onderdelen. Daarnaast krijgen leden van de Raad van Commissarissen bij de jaarlijkse evaluatie de gelegenheid individuele opleidingswensen kenbaar te maken.

Realisatie 2015, 2016 en planning 2017

2015​2016​2017

IT-infrastructuur: Cybersecurity

Corporate Governance en integriteit

​Relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector: Problematiek omtrent financiering van grote projecten in Nederland

Relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector: Zorgplicht als onderdeel van MVO

​Audit

​Relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector: Technologie in het hart van bankieren

Risicomanagement: Renterisicoraamwerk

Prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten​Klantbelang: Het investerend vermogen van gemeenten

 

Relevante link

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query