Permanente educatie leden Raad van Bestuur

Inhoudsopgave

Contents

No

Doel

Het programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Bestuur heeft tot doel de deskundigheid van de leden van de Raad van Bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden.

Onderwerpen

De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit.

Deelnemers

Ieder lid van de Raad van Bestuur neemt deel aan het programma.

Opzet

De voltallige Raad van Bestuur neemt deel aan alle onderdelen van het programma van permanente educatie dat is opgesteld voor de Raad van Commissarissen. Daarnaast bespreken de leden van de Raad van Bestuur jaarlijks hun specifieke opleidingswensen en de invulling daarvan. De uitkomst van deze bespreking is onderwerp van overleg tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Realisatie 2015, 2016 en planning 2017

2015​2016​2017

IT-infrastructuur: Cybersecurity

Corporate Governance en integriteit

​Relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector: Problematiek omtrent financiering van grote projecten in Nederland

Relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector: Zorgplicht als onderdeel van MVO

​Audit

​Relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector: Technologie in het hart van bankieren

Risicomanagement: Renterisicoraamwerk

​Prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten​Klantbelang: Het investerend vermogen van gemeenten
De leden van de Raad van Bestuur ondernemen jaarlijks educatie-activiteiten die zijn toegesneden op hun individuele behoeften.

Relevante link

Trefwoorden: Tags: Raad van Bestuur
 

 Content Query