Samenstelling Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur van de bank is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter, en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
 Carel van Eykelenburg

Carel van Eykelenburg (1952)

Benoemd tot lid 1 januari 2005, benoemd tot voorzitter 15 oktober 2008, herbenoemd tot voorzitter 15 oktober 2012. De benoemingstermijn van de heer Van Eykelenburg als voorzitter van de Raad van Bestuur is per 15 oktober 2016 verlengd, in beginsel totdat een opvolger voor hem is gevonden.

In relatie met zijn functie bij BNG Bank is de heer Van Eykelenburg bestuurslid/penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en voorzitter van de Raad van Commissarissen van BNG-dochtermaatschappij BNG Gebiedsontwikkeling BV.

Daarnaast is hij lid van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP en voorzitter van het bestuur van de Stichting W.F. Hermans Instituut.

Olivier Labe (1969)

Benoemd 1 mei 2015. De benoeming als lid Raad van Bestuur is voor een periode van vier jaar. Deze benoeming kan worden verlengd.

In relatie met zijn functie bij BNG Bank is de heer Labe voorzitter van de Raad van Commissarissen van BNG-dochtermaatschappij Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel BV.

Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van a.s.r. vermogensbeheer BV.

John Reichardt (1958)

Benoemd 15 oktober 2008, herbenoemd 15 oktober 2012 en 15 oktober 2016. De benoeming als lid Raad van Bestuur is voor een periode van vier jaar. Deze benoeming kan worden verlengd.

In relatie met zijn functie bij BNG bank is de heer Reichardt voorzitter van de Raad van Commissarissen van Data B. Mailservice BV, lid van de Raad van Commissarissen van BOEI BV, lid van de Commissie Toezichtzaken van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), lid van de raden van commissarissen van de BNG-dochtermaatschappijen Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel BV en BNG Gebiedsontwikkeling BV en lid Administrative Board EAPB.

Daarnaast is de heer Reichardt lid van de Raad van Toezicht van de RDW.

Relevante link

Trefwoorden: Tags: Raad van Bestuur
 

 Content Query