BNG Bank benoemt Marjanne Sint als lid RvC

  • update:  
  •  
 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNG Bank heeft op 20 augustus 2012 mevrouw Marjanne Sint benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Zij vervult de vacature die in de Raad is ontstaan op 23 april 2012 na het aftreden van mevrouw Yvonne van Rooy.

Mevrouw drs. M. Sint (1949) is sinds 2007 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Isala klinieken in Zwolle. Ze studeerde macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft na haar afstuderen in 1974 gewerkt als beleidsmedewerker op het ministerie van Economische Zaken (1974 tot 1977) en het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1977-1979).

Van 1979 tot 1987 vervulde mevrouw Sint diverse functies bij VNU Business Publications in Amsterdam. In 1987 werd ze benoemd tot partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, een functie die ze tot 1991 bekleedde.

Van 1991 tot 1995 werkte mevrouw Sint op het Ministerie van Binnenlandse Zaken als directeur Interbestuurlijke betrekkingen en Informatievoorzieningen. In 1995 werd ze benoemd als gemeentesecretaris van Amsterdam. Na een korte tussenstap als sectormanager Openbaar Bestuur bij de Berenschot Groep bekleedde mevrouw Sint van medio 2000 tot 2007 de functie van secretaris-generaal op het Ministerie van VROM.

Voor nadere informatie kunt u e-mailen naar mc@bngbank.nl

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query