BNG Bank benoemt Petri Hofsté tot commissaris

  • update:  
  •  
 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNG Bank heeft op 22 april 2013 mevrouw Petri Hofsté benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

Mevrouw drs. P.H.M. Hofsté (1961) is sinds 1 februari 2013 lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial & Risk Officer van APG Groep. Daarvoor vervulde ze functies bij De Nederlandsche Bank, ABN AMRO en RBS N.V. en was ze werkzaam als partner bij KPMG Accountants. In deze functies en als lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en verschillende IASB-commissies heeft zij uitgebreide kennis van en ervaring met de International Financial Reporting Standards (IFRS) opgedaan.

Tijdens dezelfde vergadering is de jaarrekening van de bank over 2012 vastgesteld. De nettowinst over 2012 bedroeg EUR 332 miljoen. Besloten is om, evenals het voorgaande jaar, 25% hiervan uit te keren als dividend.

BNG heet nu BNG Bank

Waar voorheen de termen ‘BNG’ en ‘BNG Bank’ door elkaar heen werden gebruikt, heeft de bank nu gekozen voor een consistent gebruik van de handelsnaam BNG Bank. Buiten de kring van vaste klanten en stakeholders weten maar weinigen dat de afkorting 'BNG' staat voor een bank. Om dit bij iedereen direct duidelijk te maken, wordt vanaf nu altijd de naam ‘BNG Bank’ gebruikt. De merken BNG Advies, BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling behouden hun naam.

BNG Bank verzorgt financiële dienstverlening ten behoeve van decentrale overheden en sectoren die binding hebben met de overheid. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query