BNG Bank halfjaarbericht 2013

  • update:  
  •  
 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Nettowinst EUR 123 miljoen

BNG Bank heeft het eerste halfjaar van 2013 een nettowinst behaald van EUR 123 miljoen, een daling van EUR 36 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Het renteresultaat, het kernresultaat van de bank, is met EUR 13 miljoen licht gestegen.

Het resultaat financiële transacties stond onder druk door een aanpassing van de wijze van waardering van derivaten in aansluiting op wat in de markt gebruikelijk is geworden; dit leidde tot een incidenteel ongerealiseerd resultaat van EUR 27 miljoen negatief. Daarnaast heeft de bank een additionele bijzondere waardevermindering van ruim EUR 20 miljoen op een deelneming genomen.

Trefwoorden: Tags: Halfjaarcijfers
 

 Content Query