BNG Bank halfjaarbericht 2014

  • update:  
  •  
Nettowinst EUR 153 miljoen

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De nettowinst van BNG Bank de bank is in vergelijking met dezelfde periode in 2013 toegenomen met EUR 30 miljoen tot EUR 153 miljoen. Deze toename is vooral veroorzaakt door een fors verbeterd resultaat financiële transacties, nagenoeg volledig als gevolg van ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

Het renteresultaat over 2014 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties blijft gevoelig voor de mate van herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014.

Trefwoorden: Tags: Halfjaarcijfers
 

 Content Query