Jaarverslag 2012

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van maandag 22 april 2013 is het Jaarverslag BNG Bank 2012 vastgesteld. Het MVO-beleid en de GRI-index zijn onlosmakelijke onderdelen van het jaarverslag.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Over het verslagjaar

BNG Bank heeft over 2012 een nettowinst behaald van EUR 332 miljoen, een toename van EUR 76 miljoen ten opzichte van 2011. Hiermee voldoet de bank ruimschoots aan haar rendementsdoelstelling.

Onder uitdagende marktomstandigheden bleef de marktpositie van de bank onveranderd sterk. De triple A-ratings van de bank zijn door Moody's, Fitch en Standard & Poor's herbevestigd. BNG Bank wordt door beleggers als een van de veiligste banken ter wereld beschouwd. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om EUR 83 miljoen uit te keren (EUR 1,49 per aandeel).

Het resultaat financiële transacties blijft zeer gevoelig voor de ontwikkeling van de Europese schuldencrisis. Daarnaast zal een aanpassing in de systematiek van waardebepaling van derivaten naar verwachting leiden tot toenemende ongerealiseerde resultaatvolatiliteit.

Gegeven de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst.

Trefwoorden: Tags: Jaarverslag
 

 Content Query