Nettowinst BNG Bank EUR 283 miljoen

  • update:  
  •  
BNG Bank heeft over 2013 een nettowinst behaald van EUR 283 miljoen. Ondanks een belangrijke stijging van het kernresultaat, het renteresultaat, komt dit neer op een daling van EUR 49 miljoen ten opzichte van 2012. Dit laatste is vooral het gevolg van een negatieve bijdrage van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

Inhoudsopgave

Contents

No

De bank kijkt tevreden terug op het verslagjaar. Naast zeer hoge
marktaandelen in de kernklantsectoren heeft de bank een goed rendement voor de aandeelhouders behaald. Aan  aandeelhouders wordt voorgesteld om evenals vorig jaar 25% van de nettowinst als dividend uit te keren.

Trefwoorden: Tags: Jaarcijfers
 

 Content Query