Reglement Raad van Commissarissen

Het reglement Raad van Commissarissen beschrijft de taken en werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Het reglement geeft regels voor de uitoefening van de toezichtstaken en de benoemingsprocedure. Daarnaast beschrijft het reglement de eisen van onafhankelijkheid die worden gesteld aan de leden van de Raad, alsmede de manier waarop met potentieel tegenstrijdige belangen moet worden omgegaan.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden vier commissies benoemd: de Remuneratiecommissie, de Selectie- en Benoemingscommissie, de Commissie Marktstrategie en het Audit & Risk Committee. De taken en werkzaamheden van de eerste drie commissies zijn beschreven in het reglement. De taken en werkzaamheden van het Audit & Risk Committee zijn beschreven in het Audit & Risk Committee Charter.

Interne accountant

Het Internal Audit Charter beschrijft de opdracht aan en werkwijze van de interne accountant, waaronder zijn verhouding tot de Raad van Commissarissen en het Audit & Risk Committee.

Relevante links 

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen; RvC
 

 Content Query