Rooster van aftreden

Het rooster bevat het schema met de data waarop commissarissen zijn benoemd en (mogelijk) worden herbenoemd.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

 

Naam Datum
benoeming
Aftredend in
2017 2018 2019 2020
drs. C.J. Beuving 2014, apr 24 H 
drs. L.M.M. Bolsius * 2014, apr 24H
drs. T.J.F.M. Bovens * 2012, apr 23H
prof. dr. J.B.S. Conijn 2016, jan 01  H
J. Kriens 2014, apr 24  H
drs. J.J. Nooitgedagt RA 2012, apr 23H
drs. J.C.M. van Rutte RA 2015, nov 23    H
drs. M. Sint. 2012, aug 20H

* Versterkt aanbevelingsrecht van de OR

H = herbenoembaar

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query