Aanpassing van de FLOMUT PREPAID output per april 2018

  • update:  
  •  
In april 2018 gaat BNG Bank enkele (kleinere) wijzigingen doorvoeren aan het outputbestand (FLOMUT) dat dagelijks ter beschikking wordt gesteld aan klanten die de BNG Prepaidkaart gebruiken.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Dit bestand bevat alle mutaties die de voorgaande werkdag hebben plaatsgevonden op al uw uitstaande kaarten.

IMPACT OF NIET

Wanneer u dit outputbestand inleest in een achterliggend systeem als bijvoorbeeld Allegro betekent de wijziging waarschijnlijk een (beperkte) aanpassing van de programmatuur.

Indien u niets doet met het FLOMUT bestand dan heeft deze wijziging geen gevolgen voor uw organisatie.

WAT WORDT ER GEWIJZIGD?

De gewijzigde versie van de FLOMUT bevat op zich geen nieuwe informatie. Het betreft algemeen onderhoud als gevolg van een aantal wijzigingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan.

Specifiek gaat het om de volgende punten die in de bijlage nader zijn toegelicht.

  • Aanpassing van de bestandsnaam: BBAN (oude 10-cijferige rekeningnummer) wordt vervangen door IBAN
  • BBAN in het bestand zelf wordt vervangen door IBAN
  • Diverse onbenutte velden worden verwijderd uit het bestand
  • Aanpassing van de scheidingstekens in het bestand. Nu wordt er een komma gebruikt om de velden te scheiden. Aangezien de komma incidenteel wordt gebruikt in omschrijvingen leidt dit in achterliggende programmatuur tot uitval. Vanaf april worden de velden straks aanvullend gescheiden door dubbele quotes.

CONTACT MET SOFTWARE LEVERANCIERS

Wij hebben de wijzigingen al gecommuniceerd naar ons bekende leveranciers Kred'IT (Allegro), Proactive en Stratech. De impact lijkt voor alle partijen beperkt en tijdig door te voeren.

Wij willen u wel verzoeken om ook zelf als opdrachtgever formeel het wijzigingsverzoek bij hen neer te leggen.

COMMUNICATIE EXACTE PLANNING

Begin volgend jaar zullen wij de exacte datum in april communiceren.

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query