Vughtse voorzieningen in een PPS

Veel gemeenten hebben wensen ten aanzien van hun onderwijshuisvesting, die het beschikbare budget te boven gaan. Veel schoolbesturen worstelen met de aansturing van projecten. De staat van onderhoud van de gebouwen laat nogal eens te wensen over. Tegen de achtergrond van een grote bouwopgave onderzoekt de gemeente Vught de mogelijkheden de huisvesting in een DBFM(O)-contract aan een marktpartij over te dragen.

Trefwoorden: Tags: Publiek private samenwerking