Vergroot betrokkenheid gemeenteraad bij onafhankelijke rekenkamer

De visie van gemeente Gorinchem op de organisatorische inbedding van de rekenkamercommissie heeft in de ogen van de Raad van State geen genade gevonden. De visie van de gemeente vloeit onder meer voort uit het uitgangspunt dat beleidsonderzoek gericht dient te zijn op het leren van ervaringen om zo het beleid voor de toekomst te verbeteren. Een uitgangspunt dat volgens de gemeente in de landelijke evaluatie van de rekenkamers die thans wordt gehouden, alle aandacht verdient.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Organisatie