Programmabegroting en beleidskaders

De programmabegroting ondersteunt de kaderstellende en controlerende taak van raadsleden. De vraag welke informatie in deze begroting moet worden opgenomen opdat de raad tot een weloverwogen politiek oordeel kan komen, houdt nog steeds veel gemeenten bezig. In de gemeente Gorinchem kwam uit gesprekken tussen college, raad en ambtelijk apparaat onder meer een behoefte aan scherpere en concretere formulering van streefwaarden en gewenste effecten in de programma's naar voren.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering