Goed opdrachtgeverschap bij het laten uitvoeren van rekenkameronderzoek

Sinds 2006 dient in iedere gemeente een rekenkamer(commissie) te functioneren. Om onderzoek goed te kunnen uitvoeren dient de rekenkamercommissie de nodige kennis in huis te hebben. Rekenkamercommissies kunnen zelf onderzoek doen of de uitvoering aan gespecialiseerde bureaus uitbesteden. Vooral om reden van inhoudelijke expertise is het niet goed denkbaar dat rekenkamercommissies zelf onderzoek (blijven) uitvoeren.

Trefwoorden: Tags: Financiering

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.