Zelf doen of laten doen? Een keuze model voor uitvoeringsmodaliteiten

In de jaren negentig stond de gemeente Amersfoort voor een omvangrijke bezuinigingsoperatie. In dat kader is destijds een kerntakendiscussie gevoerd. Dat leidde tot de invoering van de regiewerkwijze als besturingsmodel. Dit model is recent geƫvalueerd.

Trefwoorden: Tags: Financiering