Bevolkingskrimp kans of bedreiging?

Tijdens de themabijeenkomst die BNG op 26 april aansluitend aan de aandeelhoudersvergadering organiseerde, werd de veel aandacht besteed aan de noodzaak het probleem in regionaal verband en in samenwerking met maatschappelijke partners aan te pakken.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening; Wonen; Economie