Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Met ingang van 2004 lost het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BVV) de comptabiliteitsvoorschriften af. Daarmee wordt de eigen functie van raad en college ook in begrotingstechnische zin duidelijk. Daarnaast is de eigenheid van de decentrale overheid in vergelijking met het bedrijfsleven beter uitgewerkt.

Trefwoorden: Tags: Financiering