Bestuurlijke drukte in 2006

Temidden van alle discussies over marktwerking, staatssteun etc. ontkomt ook het openbaar bestuur zelf niet aan een kritische beoordeling op deze punten. In hoeverre heeft de huidige bestuurlijke inrichting nog toekomst? Een vooruitblik op wat 2006 zou kunnen brengen.

Trefwoorden: Tags: Organisatie