Corporaties als gateway

Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties zijn er tal van publicaties verschenen over de toekomst van deze sector. Woningstichting De Veste geeft de klant de mogelijkheid te kiezen tussen huren en kopen.

Trefwoorden: Tags: Wonen