Een nieuw toetsingskader voor specifieke uitkeringen

Het kabinet heeft een nieuwe saneringronde voor de specifieke uitkeringen aangekondigd. Tot 1997 was een toetsingskader in de wet opgenomen, waarbij financieel-technische criteria werden gehanteerd om te bezien of een bijdrage in de vorm van een specifieke uitkering moest worden toegekend. Deze systematiek werd vaak als te knellend beschouwd. De vraag, waarom een bepaalde voorziening de zorg van de overheid is, zou centraal kunnen staan in een nieuw kader.

Trefwoorden: Tags: Organisatie