Financieel weerstandsvermogen berekenen met risicosimulatie

Vanaf 2004 moeten gemeenten inzicht geven in hun weerstandsvermogen. Het gaat hierbij om het verband tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, en die van materi´┐Żle betekenis kunnen zijn in relatie tot de financi´┐Żle positie. De omvang van de risico's kan met behulp van een simulatiemodel worden benaderd.

Trefwoorden: Tags: Financiering