Gemeenten en verbonden partijen

De overheid besteedt diverse taken en activiteiten uit aan andere partijen. Wanneer een decentrale overheid een bestuurlijk en financieel belang heeft in een andere organisatie, is sprake van een verbonden partij. Elke juridische vorm heeft zijn eigen risicoprofiel.

Trefwoorden: Tags: Organisatie