Heeft de corporatiesector voldoende vermogen om te investeren?

De discussies over de volkshuisvesting staan sterk in het teken van de herstructureringsproblematiek en de achterblijvende nieuwbouw. Er is een aantal initiatieven ontwikkeld en plannen ontvouwd om het beschikbare vermogen van corporaties voor de noodzakelijke investeringen aan te wenden. Desondanks hapert de voortgang.

Trefwoorden: Tags: Wonen