Jaarverslag BNG 2000

BNG wist over 2000 ongeveer een gelijk resultaat te realiseren als over 1999. De kredietverlening nam af. Het balanstotaal groeide licht. Enkele Groningse bespiegelingen over de functie van de BNG.

Trefwoorden: Tags: BNG Bank

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.